Última actualisació: 23/02/2010

Verificació de Certificats

Accés als servicis de verificació S'obre en una nova finestra. .

El Ministeri de la Presidència oferix la plataforma VALIDe, a través de la qual es podrà verificar la validesa del certificat de la Seu Electrònica Central del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Els certificats de seu S'obre en una nova finestra. tenen la utilitat d'assegurar que les relacions dels ciutadans es facen a través d'un canal segur i una oficina pública reconeguda, que no permeten la intrusió malintencionada de tercers.