Última actualisació: 09/12/2013

Avís legal

Condicions generals

El domini sede.mscbs.gob.es és de titularitat del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, amb seu en el passeig del Prado, 18-20 de Madrid.

Drets de Propietat Intel•lectual i de Propietat Industrial

Tant el disseny i els seus codis font com els logotips, les marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i estan protegits pels drets de propietat intel•lectual i industrial corresponents.

La informació disponible en este lloc web, excepte quan s'indique expressament el contrari, és susceptible de reutilització; per això, queda autoritzada la reproducció total o parcial, la modificació, la distribució i la comunicació per a usos comercials i no comercials, de conformitat amb les condicions següents:

L'usuari queda obligat a citar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització.

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social declara el seu respecte als drets de propietat intel•lectual i industrial de tercers; per això, si considera que este lloc pot estar violant els seus drets, preguem que es pose en contacte a través de sede@mscbs.es.

Enllaços o Hiperenllaços

Els usuaris que es proposen establir un hiperenllaç entre la seua pàgina web i la de la Seu del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social hauran de tindre en compte el següent:

  1. L'establiment de l'hiperenllaç no implica, en cap cas, l'existència de relacions entre el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i el propietari de la pàgina web en la qual s'establisca, ni l'acceptació i l'aprovació per part del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social dels seus continguts o servicis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els servicis oferits o posats a disposició en la pàgina web des de la qual s'establix l'hiperenllaç.
  2. El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social no es responsabilitza de cap manera ni garantix la qualitat, l'exactitud, la fiabilitat, la correcció o la moralitat de continguts o servicis que l'establiment de l'hiperenllaç puga oferir. L'usuari assumix, davall la seua responsabilitat exclusiva, les conseqüències, els danys o les accions que es puguen derivar de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.
  3. La pàgina web en la qual s'establisca l'hiperenllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, excepte aquells signes que formen part del mateix hiperenllaç.
  4. La pàgina web en la qual s'establisca l'hiperenllaç no pot contindre informacions amb continguts il•lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, ni tampoc continguts contraris a qualssevol drets de tercers.