Última actualisació: 25/09/2014

Notificacions electròniques i comunicacions de l’MSCBS

Acceso al Sistema de Notificacions Electròniques i Comunicacions.

A través d'aquest servici, el ciutadà podrà consultar i acceptar notificacions i comunicacions enviades per unitats pertanyents al Ministeri. Es mostraran agrupades en funció del seu estat (enviades, llegides i caducades) i ordenades per data.Es mostrarà la unitat notificadora, l'assumpte i la data en què va passar a l'estat actual.

El ciutadà rebrà, al seu correu electrònic, un avís de posada a la seua disposició d'una notificació a la qual podrà accedir (a esta i als adjunts) i consultar des d'Internet; la notificació estarà disponible per a la seua lectura durant un termini de 10 dies, i una vegada finalitzat este termini es considerarà caducada.

Per a accedir al Sistema de Notificacions Electròniques i Comunicacions caldrà disposar de certificat electrònic de persona física o jurídica reconegut per alguna de les entitats certificadores admeses pel MSSSI.


Figura 1: Acceso al Sistema de Notificacions Electròniques i Comunicacions.


Figura 2: Llista de notificacions llegides