Última actualisació: 10/02/2014 11:47

Certificat digital

Informació sobre certificats

Accés a la informació sobre com validar certificats electrònics, els requisits tècnics necessaris per a fer tràmits en la Seu Electrònica, així com els sistemes de firma i certificats admesos. També es publiquen els certificats de seu utilitzats per la Seu Electrònica del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Verificació de certificats

Accés per a comprovar si el seu certificat és vàlid per a fer tràmits en la Seu Electrònica, mitjançant la plataforma VALIDe. A través d'esta plataforma, també podrà verificar la validesa del segell electrònic de la Seu Electrònica.

Requisits tècnics

Accés als requisits tècnics per a assegurar el funcionament correcte de la pàgina web en fer un tràmit a través de la Seu Electrònica.

Autoritats de certificació admeses

Accés a la llista d'autoritats de certificació admeses

Instal•lació i configuració del certificat i del component de firma

Instal•lació del component de firma necessari per a l'accés: