Última actualización: 10/02/2014 11:47

Certificado dixital

Información sobre certificados

Acceso á información sobre como validar certificados electrónicos, os requisitos técnicos necesarios para realizar trámites na Sede Electrónica, así como os sistemas de sinatura e certificados admitidos. Tamén se publican os certificados de sede utilizados pola Sede Electrónica do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social.

Verificación de certificados

Acceso para comprobar se o seu certificado é válido para realizar trámites na Sede Electrónica, utilizando a plataforma VALIDe. A través desta plataforma tamén poderá verificar a validez do selo electrónico da Sede Electrónica.

Requisitos técnicos

Acceso aos requisitos técnicos para asegurar o correcto funcionamento da páxina web ao realizar un trámite a través da Sede Electrónica.

Autoridades de certificación admitidas

Acceso á lista de autoridades de certificación admitidas

Instalación e configuración do certificado e do compoñente de sinatura

Instalación do compoñente de sinatura necesario para o acceso: