Última actualización: 03/11/2021

Formulación de suxestións e queixas

Lémbrase que os cidadáns poden dirixir as súas solicitudes de información xeral sobre o Ministerio á Oficina de Información e Atención ao Cidadán (OIAC) mediante:

O formulario de queixas e suxestións pode ser utilizado para trasladar a insatisfacción dos usuarios cos servizos do Ministerio, así como as iniciativas para mellorar a súa calidade.