Última actualització: 03/11/2021

Formulació de suggeriments i queixes

Es recorda que la ciutadania pot adreçar les seves sol•licituds d'informació general sobre el Ministeri a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) mitjançant:

El formulari de queixes i suggeriments es pot utilitzar per traslladar la insatisfacció dels usuaris amb els serveis del Ministeri, així com les iniciatives per millorar la seva qualitat.