Última actualització: 02/03/2022

Preguntes freqüents sobre el certificat Covid digital de la UE

On podeu contactar si teniu algun problema?

Si teniu algun problema en utilitzar aquest servei o algun dubte relacionat amb el procediment del certificat COVID digital la UE, si us plau, envieu un correu electrònic a cau@ccd.sanidad.gob.es amb la descripció de la consulta.

També pot contactar trucant al telèfon +34 910 50 98 88. L’horari d’atenció és de dilluns a diumenge de 08:00 a 22:00 hores. El cost de la trucada serà conforme a les tarifes vigents que tingui contractades amb el seu operador telefònic. Consulti amb el seu operador telefònic la tarifa aplicada per obtenir més detalls.

Què és el certificat COVID digital de la UE?

És un document que permet viatjar entre països de la UE, el qual acredita de manera senzilla que una persona ha estat vacunada contra la COVID-19, s’ha recuperat de la malaltia o té una prova negativa en les últimes 24/72 hores, segons estableixin els diferents països. Si no teniu el certificat COVID digital de la UE podeu viatjar, però el procés d’admissió és més lent i se us poden sol·licitar mesures addicionals, com tests o quarantenes. Aquest certificat és senzill, segur, fiable i gratuït, i en podeu disposar en format electrònic o en paper. Tot i que el certificat digital de COVID-19 de la UE és vàlid a tota la UE, els països continuen essent responsables de les seves pròpies normes d’entrada i mesures sanitàries durant la pandèmia. Això significa que els requisits d’entrada depenen de la destinació.

El certificat COVID digital de la UE és una acreditació que una persona:

Les característiques clau del certificat són:

Aquest certificat és reconegut pels estats membres de la UE, i també per Suïssa, Islàndia, Noruega i Liechtenstein.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de la Comissió Europea (CE). S'obrirÓ en una finestra nova.

Quantes modalitats de certificat COVID digital de la UE hi ha?

Hi ha tres tipus de certificat, vacunació, recuperació i prova, i no són incompatibles entre si.

És a dir, una persona pot sol·licitar el certificat de recuperació si ha passat la malaltia i, addicionalment, el de vacunació si ha estat vacunada.

Què es necessita per sol·licitar el certificat?

Cada modalitat de certificat té uns requisits diferents:

Com se sol·licita el certificat COVID digital de la UE?

Les autoritats sanitàries nacionals són responsables de l’expedició del certificat. Per tant, podeu sol·licitar el certificat a través de la vostra comunitat autònoma.

Addicionalment, podeu sol·licitar el certificat a través de la Seu electrònica del Ministeri de Sanitat si compliu alguna d’aquestes condicions:

Per a la sol·licitud electrònica, heu de disposar de certificat digital o Cl@ve permanent de doble factor (claus concertades combinades amb missatge enviat al vostre dispositiu mòbil).

És possible sol·licitar el certificat en nom d’una tercera persona?

Sí, és possible sol·licitar el certificat per representació, tutela o curatela aportant la documentació per acreditar la representació, la tutela i/o la curatela del titular del certificat i signant una declaració responsable sobre la seva veracitat i actualització.

En quin format s’expedeix aquest document?

El certificat COVID digital de la UE l’expedeixen, en format electrònic o en paper, les autoritats competents de cada estat membre. La versió digital electrònica es pot visualitzar en qualsevol dispositiu i es pot imprimir. Ambdós formats tenen un codi QR que conté informació essencial, així com un segell digital per assegurar que el certificat és autèntic.

Amb caràcter general, el Ministeri de Sanitat permet la sol·licitud i l’emissió de certificats Covid per mitjans íntegrament electrònics i excepcionalment per sol·licitud presencial en el cas dels centres de vacunació internacional.

Per a què serveix el certificat COVID digital de la UE?

El certificat serveix per facilitar la lliure circulació dins de la UE, ja que és el justificant dels resultats de les proves o vacunació. Fa els tràmits del viatge més àgils i evita haver de passar per proves addicionals o quarantena.

Per tant, no és un passaport ni un document de viatge que condicioni o restringeixi el dret a la lliure circulació a la Unió Europea, sinó un instrument que permet, alhora, facilitar la mobilitat entre estats membres i garantir la protecció de la salut.

On podeu utilitzar el certificat?

Actualment, el certificat es pot fer servir en tots els estats membres de la UE i en d’altres com Islàndia, Liechtenstein i Noruega. La Comissió Europea està treballant perquè els certificats siguin compatibles amb els sistemes d’altres països tercers. Podeu consultar informació actualitzada sobre els requisits que cada estat membre aplica a la validació dels certificats aquí: Re-open EU (europa.eu) S'obrirÓ en una finestra nova.

Tindrà altres usos a més de facilitar la mobilitat dins de la unió europea?

Aquest certificat es va dissenyar inicialment per facilitar la mobilitat entre països de la UE, però pot ser requerit per les autoritats nacionals de cada estat membre per a altres finalitats, com per exemple, permetre l’accés a llocs públics (hostaleria, entreteniment, etc.). Podeu consultar informació actualitzada sobre els usos i els requisits d’aquests certificats per part de cada estat membre aquí: Re-open EU (europa.eu) S'obrirÓ en una finestra nova.

El certificat COVID digital de la UE és gratuït?

Sí. Es pot obtenir de manera totalment gratuïta, tant mitjançant sol·licitud electrònica com presencial.

Quines dades inclou el certificat?

El certificat COVID digital de la UE conté la informació estrictament necessària: nom del titular, data de naixement, data d’emissió, informació rellevant sobre la vacuna, prova diagnòstica o recuperació i un identificador únic. Aquestes dades romanen en el certificat i no s’emmagatzemen ni es retenen quan es verifica en un altre estat membre.

Es tracta d’un document fiable i segur que protegeix les dades personals?

El certificat COVID digital de la UE és un document totalment segur i fiable. D’una banda, el disseny del certificat, basat en un codi QR segellat electrònicament, en garanteix l’autenticitat. D’altra banda, es garanteix la màxima protecció de dades personals, la seguretat i la privacitat. Les dades personals contingudes en el certificat COVID digital de la UE seran tractades únicament a fi de verificar la informació inclosa en el certificat, amb compliment del que estableix la normativa europea i nacional en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

En quin idioma està expedit?

El document s’emetrà en les llengües oficials de cada estat i en anglès.