Azken Gaurkotzea: 09/09/2021

Egoitza elektronikoari buruz

Eremua

Egoitzaren aplikazio-eremuak sailaren organo guztiak barne hartzen ditu. Halaber, egoitzak bere esparrua zabaldu eta barne hartuko ditu Idazkariordetzak, eskuordetze bidez, saileko erakunde publikoetako titularrekin sinatzen dituen lankidetza-hitzarmenetan zehazten diren erakundeak, betiere, herritarren zerbitzu publikoetarako sarbide elektronikoari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea partzialki garatzen duen azaroaren 6ko 1671/2009 Errege Dekretuaren 3.3 artikuluan ezarritakoaren babesean.

Titularra

Saileko OSNko Osasun Digitalaren, Informazioaren eta Berrikuntzaren Idazkaritza Nagusia.

Arduradunak

Helbide elektronikoa

Erreferentziazko helbide elektronikoa honako hau izango da https://sede.mscbs.gob.es

Egoitzaren sorrera-tresnarako sarbidea

Administrazio Elektronikoaren Araudia

Ministerioaren zigilu elektronikoaren erabilera

Zigilu elektronikoaren eta EKSren erabilera erregistro elektronikoan

Zigilu elektronikoa eta EKS erabiltzen dira Osasun, Kontsumo eta Ongizate Sozialeko Ministerioaren erregistro elektronikoan sarreren hartu-agiriak sinatzeko, horiek jaso direla frogatzeko.

Zigilu elektronikoaren eta EKSren erabilera Egoitzan azaltzeagatik Jakinarazpen Elektronikoen Sisteman

Zigilu elektronikoa erabiltzen da jakinarazpenaren agiria sinatzeko, Egoitzan azaltzeagatik Jakinarazpen Elektronikoen Sistemaren bidez hiritarraren eskura jartzen dena.

Zigilu elektronikoaren eta EKSren erabilera sinadura-txostenean

Zigilu elektronikoa erabiltzen da sinadura-zorro korporatiboan dokumentuen sinadura-txostena sinatzeko.

Zigilu elektronikoaren erabilera espediente elektronikoetan

Zigilu elektronikoa erabiltzen da sortutako espediente elektronikoen aurkibidea sinatzeko.

Prozedura administratiboak zeinen eremuan Ministerioaren zigilu elektronikoa beste erabileretarako erabiltzen den