Azken Gaurkotzea: 25/09/2014

Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioaren jakinarazpen elektronikoak eta komunikatuak

Jakinarazpen Elektronikoak eta Komunikatuak Sistemarako sarbidea.

Zerbitzu honen bitartez, herritarrek aurkezteagatiko jakinarazpenak eta komunikatuak kontsulta eta onar ditzakete, Ministerioaren ardurapeko sailek bidalitakoak. Multzokatuta agertuko dira, horien egoeraren arabera (Bidalitakoak, Irakurritakoak eta Iraungitakoak), eta dataren arabera ordenatuta. Jakinarazpena egin duen Saila, Gaia eta egungo egoerara noiz igaro zen (data) agertuko dira.

Herritarrek beren posta elektronikoan abisu bat jasoko dute, beren eskura jakinarazpen bat dutela aditzera emanez. Horretan sartu (bai abisuan bai eranskinetan) eta Internet bidez jakinarazpena kontsultatuko dute. 10 egunez egongo da eskuragarri. Epe hori igaro ondoren, iraungitzat hartuko da.

Aurkezteagatiko Jakinarazpen elektronikoak eta komunikatuak Sisteman sartzeko, ezinbestekoa izango da Ziurtagiri Elektronikoa izatea, pertsona fisikoarena nahiz juridikoarena, MSSSIk onartutako erakunde ziurtagiri-emaile ofizial batek igorritakoa.


1. irudia: Jakinarazpen Elektronikoak eta Komunikatuak Sistemarako sarbidea.


2. irudia: Irakurritako jakinarazpenen zerrenda