Última actualisació: 27/03/2019

Servicio de Notificaciones Electrónicas del 060

El Ministeri ha subscrit el conveni entre el Ministeri d'Administracions Públiques i la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, per a la prestació dels servicis de notificacions telemàtiques segures i d'adreça electrònica única. Pot subscriure els procediments del seu interés, dels quals rebrà notificacions, i el Ministeri tindrà constància de quan s'han enviat, quan s'han llegit o, si escau, quan s'han rebutjat.

Per a qualsevol consulta sobre el funcionament de les notificacions telemàtiques segures, es pot dirigir a cau-servicios@mscbs.es.

Dirección Electrónica Habilitada S'obre en una nova finestra.